Åben skole

På Stavnsholtskolen sigter vi mod at inddrage det omkringliggende samfund i relevante sammenhænge læringsmæssigt. Det betyder, at lærere og pædagoger planlægger med inddragelse af kompetence oplægsholdere, ekskursioner ud af huset samt samarbejde med relevante virksomheder og foreninger.

Haver til maver

Vi samarbejder med ”Haver til maver”, hvor vi i samarbejde med Furesø Kommune og ”Stengården” har skolehaver og kantinehaver. Vi ønsker med konceptet at skabe sammenhæng mellem kost, bevægelse og læring. Eleverne er med til at så de første frø, passe skolehaverne, høste og afslutningsvis benytte afgrøderne i skolens kantine. Et rigtig spændende projekt, hvor mange fagligheder kombineres.

Furesø musikskole

Vi har samarbejde med Furesø musikskole på flere områder. Musikskolen varetager fast skolens frivillige kor hver tirsdag.

Herudover samarbejder vi med musikskolen ift. musicaluge på 5. årgang samt valgfag på 7-8. årgang.

Samarbejde med lokalt idrætsliv

Skolen samarbejder med forskellige idrætsforeninger i byen. Der er et formaliseret samarbejdet med ”Team Brolin” med Fun Cup, Kidsvolley samt Coach Academy. Herudover samarbejder vi med foreninger i forskellige forløb, f.eks. Farum Badmintonklub og Farum Tennisklub.