Skolens organisering

Børnemiljø 0-5. klasse

Børnemiljøet på Stavnsholtskolen er noget helt særligt. Her integreres bevægelse og læring i alle fag. Vores skønne udearealer bruges som et udvidet klasselokale, så man møder ofte elever i gang med hentediktater eller matematikløb. Der arbejdes med læringsstile, og et udgangspunkt i at alle elever lærer forskelligt.

Vi har morgensang en gang om ugen, hvor der både synges gamle samler og de nyeste hits.

Åben skole forenes med det daglige liv. Vi har Danmarks bedste "Haver til maver" koncept, hvor eleverne dyrker grøntsager, der senere indgår i dagens madlavning og sælges til resten af skolen.

 

Ungemiljø 6-9. klasse

I ungemiljøet har vi en meget spændende tilgang til læring. Vi vil have at vores elever bliver så dygtige som muligt. Med dette mener vi, at eleverne kam kombinere faglige, personlige og sociale kompetencer i deres arbejde med problemløsning.

Vi vægter en høj faglighed og sigter mod læringsmiljøer, hvor alle elever udfordres ud fra deres læringsforudsætninger.

I ungemiljøet har vi et spændende valgfagstilbud, faste morgensamlinger, hvor eleverne skal præsentere fagligt stof samt en lang række andre spændende aktiviteter.

Specialklasserne

På Stavnsholtskolen har vi en specialklasserække med ca. 45 elever fordelt på seks klasser. Tilbuddet er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne kan samtidig have motoriske problemer, talevanskeligheder eller lignende problemstillinger.

Specialklasserne er placeret parallelt med de alderssvarende almenklasser med henblik på et tæt samarbejde med disse om et fagligt fællesskab, både klassevis og for den enkelte elev. Specialklasserne deltager i alle fællesarrangementer på skolen, såsom afdelingsarrangementer, featureuger og fastelavn. Specialklasseeleverne er repræsenteret i elevråd og andre steder, hvor elever og skole diskuterer skolens hverdag og udvikling.