Skolen i Stavnsholt

Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle elever skal stå på tæer fagligt gennem hele skoleforløbet. Skolen vægter, udover det faglige miljø, en stærk trivsel. Skolens elever skal opleve tryghed i klassen, på årgangen – med elever, lærere og pædagoger. Vi arbejder med det mål at være det mest attraktive skoletilbud i byen.

 

Stavnsholt

Stavnsholtskolen ligger i fantastiske omgivelser tæt ved skov, sø, by og land. Vi har et frugtbart samarbejde med lokale FFO og fritidshjem, hvilket giver en stærk helhed for den enkelte elev.

Fællesskaber

Stavnsholtskolen bygger på en viden om, at forskellige elever lærer bedst sammen. Vi har mange forskellige elever med forskellig baggrund – det ser vi som en stor ressource. Det giver eleverne en stærk fællesskabsforståelse, tolerance og forståelse for omverdenen.

Vision

Alle elever på Stavnsholtskolen udvikler sig i ambitiøse, faglige læringsmiljøer.
Eleverne håndterer og respekterer forskellighed og ser den som en ressource.
Læring bygger på en stærk faglighed, kreativitet og innovation, som udvikler elevernes kompetencer i et aktivt samspil med det omkringliggende samfund.