FFO Stavnsholtskolen

Stavnsholt FFO – et aktivt, lærende, udviklende og legende fritidsliv

En sammenhængende skoledag

FFO (Furesø Fritids Ordning) på Stavnsholtskolen er en integreret del af en sammenhængende skoledag, hvor eleverne oplever en helhed i dagligdagen.

Der er et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere, som understøtter denne helhedstænkning. Det betyder, at der er pædagoger med i planlægning, gennemførelse og evaluering af elevernes læring.

På skolen er alle børnehaveklasseelever tilknyttet Turbodragen. Turbodragen har særligt fokus på en god og tryg skolestart. Turbodragen har ligeledes et udvidet samarbejde med børnehaverne i lokalområdet gennem hele året.

Raketten er Stavnsholtskolens tilbud for 1.-3. klasses elever. Raketten har særligt fokus på værkstedstilbud, bevægelse, trivsel og kammeratskaber. 3. klasses elever lærer ansvar under frihed for at blive klar til at gå i klub.

Stavnsholtskolens FFO vægter et godt og varieret tilbud om eftermiddagen, hvor eleverne udfordres motorisk, kreativt og socialt. FFOen benytter sig i høj grad af de attraktive omgivelser i deres planlægning.

FFO hjemmeside: