Skolebestyrelsen

Om skolebestyrelsen

En god skolebestyrelse er vigtig for skolen. Vi er glade for vores – der gennem tiderne har bidraget med mange vigtige tanker og papirer, der også er en del af denne hjemmeside.

På alle folkeskoler i Furesø Kommune er der en skolebestyrelse som består af: 

Syv forældrerepræsentanter

To medarbejderrepræsentanter

To elevrepræsentanter

Alle har stemmeret.

Skolens leder og stedfortræderen er sekretær for skolebestyrelsen og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Skolebestyrelsen formulerer skolens principper og fastlægger rammerne for ledelsen af skolen.

Links